Metodologija računala EcoTank ITS TCO

Računalo EcoTank ITS skupnih stroškov lastništva (»Računalo TCO«) prikaže skupne stroške lastništva, ki temeljijo na začetnih stroških nakupa strojne opreme in poznejših stroških črnila ali tonerja v različnih časovnih obdobjih. Upoštevajte, da lahko na skupne stroške lastništva vplivajo še različni dodatni stroški, vključno z drugim potrošnim materialom, servisiranjem, porabo energije in nadomestnimi deli, vendar ne omejeno nanje.

Med modele za primerjavo v računalu skupnih stroškov lastništva spada 20 najbolje prodajanih konkurenčnih enobarvnih laserskih enonamenskih tiskalnikov in večnamenskih naprav formata A4, 20 najbolje prodajanih konkurenčnih barvnih laserskih enonamenskih tiskalnikov in večnamenskih naprav formata A4 ter 20 najbolje prodajanih konkurenčnih brizgalnih enonamenskih tiskalnikov in večnamenskih naprav formata A4 s kartušami s črnilom po podatkih IDC-jevega sledilnika tiskalnih zunanjih naprav (IDC EMEA Hardcopy Tracker, podatki iz drugega četrtletja 2019). Podatki o povprečni prodajni ceni tiskalnikov in potrošnega materiala v USD ($) so bili pridobljeni iz IDC-jevega sledilnika tiskalnih zunanjih naprav (IDC EMEA Hardcopy Peripherals Tracker, podatki iz drugega četrtletja 2019) ter IDC-jevega sledilnika potrošnega materiala (IDC EMEA Consumables Tracker, podatki iz prve polovice 2019). Strošek na stran je izračunan na podlagi povprečne prodajne cene potrošnega materiala, deljene z izkoristkom, ki ga je izdelovalec uradno objavil v javno dostopnih informacijah.

»Tržno povprečje« je skupna povprečna vrednost, izpeljana iz 20 primerjanih modelov, naštetih v računalu skupnih stroškov lastništva. Vsi tehnični podatki ter podatki o zmogljivosti izdelovalca so zbrani iz javno dostopnih podatkov, vključno z brošurami in spletnimi mesti izdelovalca, vendar ne omejeno nanje.

Računalo EcoTank ITS se nanaša samo na primerjave določenih Epsonovih tiskalnikov s sistemom posod s črnilom in ni mišljeno kot splošen pripomoček za primerjavo izdelkov z drugimi Epsonovimi tiskalniki.

Epsonovi tiskalniki EcoTank s sistemom posod s črnilom so zasnovani predvsem za poslovni trg ter uporabnike na domu, ki tiskajo v večjih količinah, zato se pogoji uporabe in vrednosti v računalu EcoTank ITS ujemajo s to predvideno uporabo.

Računalo EcoTank ITS ni zasnovano kot nadomestek za informacije, ki jih lahko dobite pri prodajalcu ali v podrobnih tehničnih podatkih, priloženih vsakemu izdelku.

Računalo EcoTank ITS je mišljeno samo kot vodilo. Čeprav si Epson razumno prizadeva zagotoviti, da bodo podatki na tej spletni strani točni, ne daje nikakršnih zagotovil ali garancije glede točnosti in ažurnosti podatkov. Potencialni kupci morajo ustrezno preveriti točnost pomembnih podatkov, ki bistveno vplivajo na njihovo poslovanje, in se ne smejo zanašati na podatke, ki so na voljo tukaj.

Na tej spletni strani se slike ali logotipi z blagovnimi znamkami konkurentov uporabljajo samo, kolikor je nujno potrebno za objektivno primerjavo izdelkov. Morebitne ilustracije konkurenčnih izdelkov so namenjene zgolj za ponazoritev in ne za natančno upodobitev aktualnih modelov.

Vsi tehnični podatki ter podatki o zmogljivosti izdelovalca so zbrani iz javno dostopnih podatkov, vključno z brošurami in spletnimi mesti izdelovalca, vendar ne omejeno nanje.

DDV in stroški dostave niso vključeni v izračune cen. Cene se lahko spremenijo zaradi tržnih razmer.

Konkurenčni modeli, vključeni v računalo EcoTank ITS, spadajo med 20 najbolje prodajanih modelov po podatkih IDC-jevega sledilnika tiskalnih zunanjih naprav (IDC EMEA Hardcopy Peripherals Tracker, podatki iz drugega četrtletja 2019). Pri izboru so bila uporabljena naslednja merila:

  • Enobarvni laserski tiskalnik 1–20 str./min, format A4
  • Barvni laserski tiskalnik 1–20 str./min, format A4
  • Brizgalni tiskalnik A4

Podatki o povprečni prodajni ceni tiskalnikov in potrošnega materiala v USD ($) so iz IDC-jevega sledilnika tiskalnih zunanjih naprav (IDC EMEA Hardcopy Peripherals Tracker, podatki iz drugega četrtletja 2019) ter IDC-jevega sledilnika potrošnega materiala (IDC EMEA Consumables Tracker, podatki iz prve polovice 2019). Povprečna prodajna cena je izračunana na podlagi dohodkov, deljenih s številom enot.

Regije, vključene v primerjavo za namen zgoraj navedenih sledilnikov IDC, so Srednja in Vzhodna Evropa, Bližnji vzhod ter Afrika.

»Tržno povprečje« je skupna povprečna vrednost, izračunana na podlagi 20 konkurenčnih modelov, ki jih vključuje računalo EcoTank ITS.

Stroški tiskanja temeljijo na privzetih nastavitvah, ki se uporabljajo tako pri Epsonovih tiskalnikih s sistemom posod s črnilom kot pri konkurenčnih tiskalnikih. Ujemajo se z nastavitvami, uporabljenimi v certifikatih ISO.

Vsi podatki o izkoristkih potrošnega materiala in cenah, ki jih vključuje računalo EcoTank ITS, temeljijo na izdelovalčevem originalnem črnilu ali tonerju.

Za namen objektivne primerjave in natančnega poročanja podatkov temeljijo podatki o izkoristkih na potrošnem materialu z največjim izkoristkom (določenim skladno s standardi ISO), ki je bil na voljo v času objave. Primerjava izključuje kombinirana in skupna pakiranja ter kartuše s črnim fotografskim črnilom, ki se uporabljajo v fotografskih brizgalnih tiskalnikih. Ti podatki so javno dostopni.

Izkoristki priloženega Epsonovega ter konkurenčnega tonerja in črnila temeljijo na izdelovalčevih objavljenih specifikacijah. Če izdelovalec ne objavi izkoristka priloženega potrošnega materiala, se predpostavlja, da je ta enak kot pri originalni nadomestni kartuši standardne zmogljivosti.

Strošek barvnega tiska na stran je izračunan na podlagi povprečne prodajne cene potrošnega materiala v črni, cijan, magenta in rumeni barvi, deljene z izkoristki, ki jih je izdelovalec uradno objavil v javno dostopnih informacijah.

Strošek enobarvnega tiska na stran je izračunan na podlagi povprečne prodajne cene potrošnega materiala v črni barvi, deljene z izkoristkom, ki ga je izdelovalec uradno objavil v javno dostopnih informacijah.

Navedeni prihranki pri stroških predstavljajo skupne prihranke pri količini tiskanja, ki jo stranka navede v računalu EcoTank ITS, in temeljijo na naslednjem izračunu:

[Povprečna cena na stran pri barvnem tisku x količina barvnega tiskanja – minus strani s priloženim črnilom/tonerjem] plus [Povprečna cena na stran pri enobarvnem tisku x količina enobarvnega tiskanja – minus strani s priloženim črnilom/tonerjem] plus stroški strojne opreme.

Če želite videti podatke, ki se uporabljajo v računalu EcoTank ITS, si oglejte spodnje tabele.

Epsonovi enobarvni tiskalniki s sistemom posod s črnilom

MODEL TISKALNIKA CENA TISKALNIKA (USD) IZKORISTEK PRILOŽENEGA POTROŠNEGA MATERIALA V STRANEH STROŠEK ČRNO-BELEGA TISKA NA STRAN (USD)

Epsonovi barvni tiskalniki s sistemom posod s črnilom

MODEL TISKALNIKA CENA TISKALNIKA (USD) IZKORISTEK ČRNEGA PRILOŽENEGA POTROŠNEGA MATERIALA V STRANEH STROŠEK ČRNO-BELEGA TISKA NA STRAN (USD) IZKORISTEK BARVNEGA PRILOŽENEGA POTROŠNEGA MATERIALA V STRANEH STROŠEK BARVNEGA TISKA NA STRAN (USD)

Enobarvni laserski tiskalniki

MODEL TISKALNIKA CENA TISKALNIKA (USD) IZKORISTEK PRILOŽENEGA POTROŠNEGA MATERIALA V STRANEH STROŠEK ČRNO-BELEGA TISKA NA STRAN (USD)

Barvni laserski tiskalniki

MODEL TISKALNIKA CENA TISKALNIKA (USD) IZKORISTEK ČRNEGA PRILOŽENEGA POTROŠNEGA MATERIALA V STRANEH STROŠEK ČRNO-BELEGA TISKA NA STRAN (USD) IZKORISTEK BARVNEGA PRILOŽENEGA POTROŠNEGA MATERIALA V STRANEH STROŠEK BARVNEGA TISKA NA STRAN (USD)

Brizgalni tiskalniki s kartušami s črnilom

MODEL TISKALNIKA CENA TISKALNIKA (USD) IZKORISTEK ČRNEGA PRILOŽENEGA POTROŠNEGA MATERIALA V STRANEH STROŠEK ČRNO-BELEGA TISKA NA STRAN (USD) IZKORISTEK BARVNEGA PRILOŽENEGA POTROŠNEGA MATERIALA V STRANEH STROŠEK BARVNEGA TISKA NA STRAN (USD)