Nove raziskave kažejo, da brizgalni tiskalniki izpodrivajo laserske

V Evropi še vedno prevladujejo zmote glede tehnologije laserskega tiskanja. Vedno večja pričakovanja, povezana z okoljskimi vprašanji, stroški in zmogljivostmi, pa nudijo nove priložnosti brizgalnim tiskalnikom

Nove raziskave kažejo, da brizgalni tiskalniki izpodrivajo laserske

Spletna raziskava, ki sta jo izvedla Epson Europe in Coleman Parkes, je zbrala mnenja več kot 8000 strokovnjakov iz 21 evropskih držav, vključno s Slovenijo. Na podlagi neodvisno preverjenih dejstev o zmogljivostih poslovnih brizgalnih tiskalnikov v primerjavi z laserskimi tehnologijami so anketiranci z »res/ni res« odgovarjali na vprašanja, s katerimi so preskusili svoje znanje. Rezultati so bili presenetljivi in so pokazali, da so še vedno prisotne številne stare zmote o tem, katera tehnologija je zmogljivejša, še zlasti pa glede ustvarjenih odpadkov in produktivnosti. Pravzaprav je samo 7 % anketirancev vedelo, da so poslovni brizgalni tiskalniki zmogljivejši na vseh petih preskušenih področjih: odpadki, produktivnost, hitrost, CO2 in poraba energije.

Rezultati po regijah ponujajo zanimivo primerjavo med večjimi evropskimi trgi. Če se osredotočimo na Hrvaško, Srbijo, Grčijo in Slovenijo, odzivi kažejo, da je kljub zmotam glede brizgalne tehnologije velika večina vprašanih (81 %) po realni predstavitvi možnosti tiskanja izbrala poslovni brizgalni tiskalnik.

Večina anketirancev (62 %) je zmotno menila, da laserski tiskalnik proizvede manj CO2, 56 % jih je bilo zmotno prepričanih, da proizvede manj odpadkov kot brizgalni tiskalnik. Poleg tega je 69 % anketirancev nepravilno odgovorilo, da ima laserski tiskalnik večjo produktivnost, ker potrebuje manj časa za vzdrževanje in odpravo napak. Kot podjetje z dolgo tradicijo inoviranja v tiskanju želi Epson izboljšati razumevanje prednosti poslovnih brizgalnih tiskalnikov kot tehnologije tiskanja, ki ne podpira le poslovnih rezultatov, temveč tudi zmanjša vpliv na okolje.

Tvrtko Ljubić, vodja področja poslovnih izdelkov v podjetju Epson, pravi: "Laserski tiskalniki že dolgo prevladujejo pri tiskanju v pisarnah, vendar uporabniki iščejo več zmogljivosti ob manjših stroških in višje hitrosti tiskanja ob hkratnem varčevanju z energijo. Spoznali smo, da lahko ta pričakovanja izpolnimo le tako, da v brizgalni tiskalnikih uporabimo  rešitve, ki smo jih sprva razvili za industrijsko tiskanje – okolje, v katerem sta produktivnost in kakovost ključni.

Ta razvoj je prinesel poslovne brizgalne tiskalnike, ki omogočajo hitrosti izpisa do 100 strani na minuto z nizkimi stroški tiskanja na stran, pri tiskanju ustvarijo do 99 % manj odpadkov ter porabijo 96 % manjo energije v primerjavi z laserskimi tiskalniki. Obenem v primerjavi z laserskimi tiskalniki potrebujejo kar do 98 % manj vzdrževanja in posredovanja1.

1 Po dvomesečnih preizkusih podjetja BLI do februarja 2017 v primerjavi z izbranimi konkurenčnimi napravami. Preizkuse je BLI izvedel po naročilu podjetja Epson.

Brizgalni tiskalniki se vse bolj uveljavljajo. Po podatkih podjetja za tržne analize IDC se v zahodni Evropi do leta 2020 pričakuje rast deleža brizgalnih tiskalnikov za 10,2 % (CAGR) 2. Toda vrzel v poznavanju tiskalnikov še vedno obstaja, zato smo se odločili, da izbiro tehnologije tiskanja predstavimo trgu – kot realno primerjavo brizgalne in laserske tehnologije."

2 IDC, tržni deleži poslovnih brizgalnih tiskalnikov v zahodni Evropi, 2015.

V času, ko postajajo standardi za družbeno odgovornost podjetij na delovnem mestu (vključno z okoljskimi in socialnimi vidiki) vse bolj pomembni po vsej Evropi, je Epsonova odločitev, da podpre brizgalne tiskalnike, podkrepljena z dejstvom, da je večina (74 %) anketiranih Evropejcev po realni primerjavi tiskalnih tehnologij izbrala poslovni brizgalni tiskalnik.

Prednosti poslovnih brizgalnih tiskalnikov so še posebej pomembne za velike korporacije, ki se bodo znašle pred vsakoletnim vse večjim usklajevanjem s standardi nefinančnega poročanja tako v EU kot drugje. Trenutne nacionalne politike pogosto niso dovolj, da bi ostali pod dvema stopinjama, kot je bilo določeno s Pariškim sporazumom. Za dosego mednarodnih ciljev bo še posebej poslovna skupnost morala pokazati, da izpolnjuje globalna merila, kot so cilji trajnostnega razvoja.

Epson je vložil 585 milijonov evrov v nove proizvodne obrate na Japonskem in drugih trgih, pri čemer je 185 milijonov evrov namenjenih razvoju brizgalne tehnologije PrecisionCore – inovacije, ki je korenito spremenila področje poslovnih brizgalnih tiskalnikov.

O raziskavi

Podjetje Epson je izvedlo spletno anketo prek družbenih medijev, spletnih medijev ter e-pošte v 21 evropskih državah (Finska, Poljska, Madžarska, Norveška, Romunija, Švedska, Srbija, Češka republika, Slovenija, Nizozemska, Grčija, Danska, Hrvaška, Slovaška, Belgija, Združeno kraljestvo, Francija, Španija, Italija, Portugalska in Nemčija) med septembrom in novembrom 2017; zbranih je bilo 6326 odzivov. Namen je bil preizkus znanja ljudi na področju prednosti laserskih tehnologij tiskanja v primerjavi z brizgalnimi in prikazati, kaj bi ljudje izbrali, če bi jim bila predstavljena dejstva.

Raziskavo je v imenu podjetja Epson novembra 2017 na spletu izvedlo podjetje Coleman Parkes Research. Povratne informacije je prispevalo 1818 poslovnih uporabnikov v podjetjih po vsej Evropi.