Epson se je uvrstil na prestižni seznam A organizacije CDP za spopadanje s podnebnimi spremembami in varstvo voda

Podjetje je dobilo visoke ocene za svoje okoljske ukrepe in transparentnost

Epson se je uvrstil na prestižni seznam A organizacije CDP za spopadanje s podnebnimi spremembami in varstvo voda

Epson se je uvrstil na prestižni seznam A organizacije CDP za spopadanje s podnebnimi spremembami in varstvo voda

Epson se je uvrstil na prestižni seznam A organizacije CDP za spopadanje s podnebnimi spremembami in varstvo voda

– Podjetje je dobilo visoke ocene za svoje okoljske ukrepe in transparentnost –

 

Globalna neprofitna organizacija CDP (Carbon Disclosure Project) je družbo Epson prvič uvrstila na prestižni trajnostni seznam A podjetij za vodilni položaj v boju proti podnebnim spremembam in za varstvo voda.

CDP je neprofitna dobrodelna organizacija, ki vodi globalni sistem razkrivanja za vlagatelje, podjetja, mesta, države in regije, ter jim tako pomaga upravljati in razumeti njihov vpliv na okolje. Svetovno gospodarstvo organizacijo CDP obravnava kot zlati standard na področju poročanja o okolju, saj upravlja najbolj izčrpen nabor podatkov o dejavnostih podjetij in mest. CDP uporablja natančno in neodvisno metodologijo za ocenjevanje podjetij, ki jim dodeli oceno od A do D glede na izčrpnost razkritja, zavedanje in upravljanje okoljskih tveganj ter predstavitev najboljših praks, povezanih z vodilnim položajem na področju varstva okolja, kot je določanje ambicioznih in smiselnih ciljev. Epson se popolnoma zaveda pomembnosti okoljskih ukrepov in transparentnosti pri sprejemanju odločitev, ki jih zahteva CDP, ter si nenehno prizadeva za zmanjšanje vpliva na okolje v skladu z dolgoročno politiko podjetja.

Henning Ohlsson, direktor oddelka za družbeno odgovornost podjetij pri družbi Epson Europe, je povedal: »To je pomembno potrdilo za Epson. Poročanje v CDP nam pomaga odkriti nove priložnosti za podnebne in okoljske ukrepe, ki jih zahtevajo naši vlagatelji ter stranke po vsem svetu. Seznam CDP družbo Epson uvršča med peščico podjetij, ki so prejela dvojni A, od več kot 5.800 podjetij, ki so bila ocenjena v letu 2020. Uvrstitev na ta prestižni seznam je močno sporočilo za naše stranke, ki iščejo okolju prijazne izdelke in storitve, ter tudi za naše poslovne partnerje in deležnike.«

Epson si prizadeva doseči svojo Okoljsko vizijo 2050. Z učinkovitimi, kompaktnimi in natančnimi tehnologijami ter odločnimi ukrepi zmanjšuje vpliv svojih izdelkov in storitev na okolje po vsej vrednostni verigi. Oktobra 2019 je družba Epson objavila odobritev priporočil projektne skupine za finančna razkritja v zvezi s podnebjem (Task Force on Climate-related Financial Disclosures – TCFD), pri čemer meni, da je njena uvrstitev na seznam A rezultat doslednega upoštevanja zahtev CDP za razkritja TCFD.

KONEC

 

Viri

■ Popolna metodologija in merila za uvrstitev na seznam A so na voljo na spletni strani organizacije CDP: https://www.cdp.net/en/companies/companies-scores

■ Epsonova družbena odgovornost (CSR) in okolje  https://global.epson.com/SR/