Izjava o varstvu podatkov za trženjske dejavnosti in spletno trgovino Epson*

Zadnja posodobitev: maj 2023

Družba Epson skrbi za vašo zasebnost, zato v tej izjavi podaja informacije o osebnih podatkih vas kot stranke, ki bodo hranjeni v trženjski podatkovni bazi družbe Epson, podatkovni bazi spletne trgovine Epson in povezanih sistemih, ki so povezani z glavnim spletnim mestom družbe Epson.

(Za uporabo glavnih spletnih mest družbe Epson se vam ni treba registrirati ali posredovati osebnih podatkov. Če se želite prijaviti in ustvariti svoj račun Epson, morate posredovati le svoj elektronski naslov (in potrditi, da ste starejši od 16 let). Vsa druga podatkovna polja ob registraciji so izbirna).

Osebni podatki, ki jih zbira in hrani družba Epson
(Osebni podatki so vsi podatki, ki se nanašajo na določeno ali določljivo živo osebo)

Družba Epson hrani (in bo v prihodnje hranila) osebne podatke, ki jih posredujete družbi Epson, vključno s podatki, ki jih navedete ob registraciji na spletnem (-ih) mestu (-ih) Epson, in podatki o interakciji družbe Epson z vami. Hrani tudi osebne podatke, zbrane s piškotki in drugimi podobnimi orodji.

V teh podatkih so lahko vključeni:

 • Identiteta in kontaktni podatki: ime, priimek, poštni naslov, telefonska številka, elektronski poštni naslov in način plačila.

 • Podatki o nakupih: podatki, zbrani iz lastnih sistemov družbe Epson o nakupih (vključno z nezaključenimi nakupi), ki jih opravite prek strani trgovine njenih spletnih mest.

 • Podatki o trženju in komunikaciji: vaše prednostne nastavitve za trženjska sporočila, ki jih prejmete od nas in naših tretjih strank, ter vaše prednostne nastavitve za komunikacijo.

 • Tehnični podatki: naslov internetnega protokola (IP), vaši podatki za prijavo, vrsta in različica brskalnika, nastavitev časovnega pasu in lokacije, vrste in različice vtičnikov brskalnika, operacijski sistem in platforma ter druge tehnologije v napravah, ki jih uporabljate za dostop do tega spletnega mesta.

 • Podatki o uporabi: informacije o tem, kako uporabljate naše spletno mesto.

Upravljavec
Upravljavec vaših osebnih podatkov je Epson Europe B.V.

Epson Europe B.V.
Azië Building, Atlas Arena
Hoogoorddreef 5
1101BA Amsterdam, Nizozemska.

Namen obdelave vaših osebnih podatkov s strani družbe Epson
(»obdelava« se nanaša na vsako dejavnost, ki jo družba Epson in/ali njene povezane družbe izvajajo z vašimi osebnimi podatki)

A) Za trženjske dejavnosti

Primarni namen, za katerega bo družba Epson obdelovala vaše podatke, je trženje njenih izdelkov, vključno z neposrednim trženjskim komuniciranjem z vami (običajno preko elektronske pošte, telefona, sporočil SMS, potisnih sporočil), kar vključuje:

 • ugotavljanje, kdaj ste vzpostavili stik z nami

 • spremljanje vaših prednostnih nastavitev, tako da lahko prihranite čas, ko preiskujete naše spletno mesto

 • obdelavo vaših zahtev za sodelovanje v trženjskih promocijah

 • spremljanje in beleženje telefonskega in pisnega komuniciranja z vami za namene zagotavljanja kakovosti in skladnosti ter obravnave vaših pritožb in poizvedb

 • razumevanje, kateri deli spletnega mesta družbe Epson ter kateri izdelki in storitve vas najbolj zanimajo.

B) Za spletno trgovino Epson

Primarni namen, za katerega bo družba Epson obdelovala vaše osebne podatke, je izvajanje in beleženje transakcij (vključno z nezaključenimi transakcijami) z vami prek spletnega mesta spletne trgovine Epson. Drugotni namen vključuje:

 • Shranjevanje vaših podrobnih podatkov, želja in interesov, tako da lahko prihranite čas pri nadaljnji uporabi naših spletnih mest, da nam omogočite, da spoznamo, kateri deli spletnega mesta družbe Epson ter kateri izdelki in storitve vas najbolj zanimajo, in prilagodimo našo ponudbo vam.

 • Analiziranje uporabe spletnih mest družbe Epson z vaše strani in s strani drugih.

 • Spremljanje in beleženje vseh oblik komuniciranja z vami za namene zagotavljanja kakovosti in skladnosti ter obravnave vseh vprašanj, izpostavljenih v tem komuniciranju.

Pravna podlaga za shranjevanje vaših osebnih podatkov

A) Upravičeni interesi za trženjske dejavnosti

Pravna podlaga za to je, da je to potrebno za legitimne interese družbe Epson ali podjetij v skupini Epson pri izvajanju trženjskih dejavnosti.

B) Izvajanje pogodbe za spletno trgovino Epson

Pravna podlaga za ta primarni namen je, da je potrebno za izvajanje pogodbe z vami. Podlaga za drugotni namen je, da je potrebno za legitimne interese družbe Epson ali podjetij v skupini Epson razumeti svoj trg in stranke.

C) Posebno soglasje, ki ga podate v drugih primerih

Če se odločite, da boste posredovali podatke, ki presegajo zahteve družbe Epson, je podlaga za obdelavo teh podatkov vaše soglasje, kot je izkazano z vašim prostovoljnim posredovanjem teh podatkov. Imate pravico, da to soglasje kadar koli prekličete. To lahko storite tako, da pišete družbi Epson na naslov, ki je prikazan zgoraj, ali preko naslednje povezave: ContactUsAboutYourData.

V okviru svoje obdelave bo družba Epson zasnovala nekakšen avtomatizirano oblikovan profil in sprejela odločitev na podlagi podatkov, ki jih shranjuje o vas, tako da bi postale predstavljene informacije skladnejše z vašim zanimanjem.

Če želi družba Epson v prihodnosti obdelovati vaše podatke za kakršen koli drug namen, vam bo najprej posredovala informacijo o tem drugem namenu.

Kjer ste dali svoje soglasje za to, bo družba Epson vaše osebne podatke uporabljala tudi za namen elektronskega trženjskega komuniciranja z vami (običajno preko elektronske pošte, telefona, sporočil SMS ali potisnih sporočil), kar lahko vključuje:

 • izvajanje anket in spraševanje po vašem mnenju o naših izdelkih in storitvah

 • obveščanje o izdelkih ali ponudbah, ki bi vas lahko zanimale

 • obveščanje o promocijah, kot so brezplačna darila, tekmovanja in nagradna žrebanja.

 • trženjske analize in oblikovanje profilov strank

 • vabila na dogodke

Poleg tega Epson uporablja orodja, ki jih ponujajo oglaševalski partnerji (npr. Google) in lahko prepoznajo vaše naprave ter vam prikazujejo oglase. Informacije lahko vključujejo ID vaše naprave, vaš IP-naslov in informacije o vašem brskalniku ali operacijskem sistemu ali drug identifikator v šifrirani obliki. Ponudniki lahko informacije obdelujejo v razpršeni ali anonimni obliki.

Pravna podlaga za to je vaše posebno soglasje. Svoje soglasje za ta dodatni namen (neodvisno od vaše pravice do nasprotovanja obdelavi podatkov s strani družbe Epson za zgoraj opisane splošne namene) lahko kadar koli prekličete, tako da pišete družbi Epson na zgoraj prikazani naslov ali uporabite naslednjo povezavo: ContactUsAboutYourData.

Kako dolgo bo družba Epson hranila moje podatke za trženjske dejavnosti

Družba Epson bo hranila vaše osebne podatke za obdobje 2 let po zadnjem stiku z vami. Po tem času se lahko nekateri podatki hranijo, vendar le v anonimizirani obliki oziroma v okviru arhiviranih evidenc.

Osebni podatki se lahko hranijo dlje časa v primerih, kadar to zahtevajo zakonodaja ali predpisi, ali za določanje, uveljavljanje ali obrambo zakonskih pravic družbe Epson.

A) Za spletno trgovino Epson

Družba Epson bo vaše osebne podatke hranila 10 let. Po tem času se lahko nekateri podatki hranijo, vendar le v anonimizirani obliki oziroma v okviru arhiviranih evidenc.

Osebni podatki se lahko hranijo dlje časa v primerih, kadar to zahtevajo zakonodaja ali predpisi, ali za določanje, uveljavljanje ali obrambo zakonskih pravic družbe Epson.

Osebni podatki, ki jih družba Epson deli s tretjimi strankami in prenaša zunaj EGP

Družba Epson uporablja tretje osebe za izvajanje nekaterih dejavnosti obdelave v njenem imenu. Nekateri ali vsi vaši osebni podatki se jim lahko razkrijejo, vendar lahko razkrite podatke uporabljajo le za namene, za katere družba Epson shranjuje vaše podatke in skladno z usmeritvami družbe Epson.

Nekatere od naših zunanjih tretjih strank imajo sedež zunaj EGP, zato bo njihova obdelava vaših osebnih podatkov vključevala prenos podatkov iz EGP.

Družba Epson deli vaše osebne podatke znotraj podjetij družbe Epson. To vključuje prenos vaših osebnih podatkov zunaj Evropskega gospodarskega prostora (EGP).

Če se nahajate v državi zunaj EGP, bodo vaši osebni podatki preneseni tudi v to državo.

Kadar družba Epson vaše osebne podatke prenese iz EGP, družba Epson zagotavlja podobno stopnjo zaščite s sprejetjem vsaj enega od naslednjih zaščitnih ukrepov:

 • Družba Epson bo vaše osebne podatke prenašala samo v države, ki po oceni Evropske komisije zagotavljajo ustrezne ravni varstva osebnih podatkov.

 • Ko družba Epson deli vaše osebne podatke med podjetji družbe Epson ali med uporabo določenih tretjih oseb, družba Epson za prenos osebnih podatkov v tretje države uporablja vzorčne pogodbe, ki jih je odobrila Evropska komisija in ki zagotavljajo enako zaščito osebnih podatkov kot v Evropi.

Če želite izvedeti več o določenem mehanizmu, ki ga uporabljamo za prenos vaših osebnih podatkov zunaj EGP, stopite v stik z nami.

Varnost podatkov

Družba Epson sprejema varnostne ukrepe, s katerimi varuje vaše informacije in preprečuje nenamerno izgubo, nepooblaščeno uporabo ali dostop do vaših osebnih podatkov ter njihovo spremembo ali razkritje. Obenem družba Epson omogoča dostop do vaših osebnih podatkov osebam, agentom, pogodbenikom in drugim tretjim osebam na podlagi načela potrebe po seznanitvi. Vaše osebne podatke bodo obdelovali zgolj v skladu z našimi navodili, pri čemer bodo zavezani k ohranjanju zaupnosti.

Družba Epson ima vzpostavljene postopke za obravnavo kakršnih koli domnevnih kršitev varnosti osebnih podatkov, pri čemer bo vas in vse ustrezne organe obvestila o morebitnih tovrstnih kršitvah, kadar to zahteva zakonodaja.

Stik s pooblaščeno osebo družbe Epson za varstvo podatkov

Na evropskega predstavnika upravljavca podatkov in njegovo pooblaščeno osebo za varstvo podatkov v Evropi se lahko obrnete na naslovu:

EDPO
Epson Europe B.V.
Azië Building, Atlas Arena
Hoogoorddreef 5
1101BA Amsterdam Zuid
Nizozemska

ali preko elektronskega naslova: edpo@epson.eu

Stik z družbo Epson za uveljavljanje vaših pravic

Kot „posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki“, imate zakonske pravice, da od družbe Epson zahtevate popravek in izbris osebnih podatkov ali prepoved obdelave, ki zadeva vas, oziroma da nasprotujete obdelavi, ter pravico do prenosljivosti podatkov in pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu.

Prosimo, da v tem obrazcu navedete svoje osebne podatke, da lahko preverimo vašo identiteto. V nekaterih okoliščinah lahko od vas zahtevamo dodatne osebne dokumente, npr. vaš potni list ali vozniško dovoljenje.

Svoje zakonske pravice lahko kadar koli uveljavljate tako, da pišete zgoraj navedenim kontaktnim osebam ali z uporabo naslednje povezave: ContactUsAboutYourData.

*Upoštevajte, da spletna trgovina Epson ni na voljo v vseh državah.