EPSON IN OKOLJE

EPSON IN OKOLJE

Epson in okolje

Vsi imamo vlogo pri ustvarjanju boljše prihodnosti. Ker želi Epson postati trajnostno podjetje, posvečamo pozornost prav vsakemu vidiku naše organizacije – od najmanjše žarnice do največje tovarne. To spodbuja naše inovacije, poganja našo rast, motivira našo delovno silo in nenazadnje prispeva k družbi. Je tudi izjemno pomemben del našega sodelovanja s partnerji v celotni oskrbovalni verigi.

Okoljska vizija 2050

Epson’s vision is to become an indispensable company that uses its efficient, compact and precision technologies to Epsonova vizija je, da postane nepogrešljivo podjetje, ki svoje učinkovite, kompaktne in natančne tehnologije uporablja za doseganje trajnostnosti v krožnem gospodarstvu.

Epson bo do leta 2050 zagotovil poslovanje z negativno bilanco ogljika in podzemnih virov¹, da bi dosegel trajnost in obogatil skupnosti.

»Podjetjem po vsej Evropi poskušamo ponuditi jasno »zeleno izbiro« med izdelki, ki jih uporabljajo,« je povedal Yoshiro Nagafusa, predsednik podjetja Epson Europe. »Od strank vsak dan slišim, da potrebujejo tehnologijo, ki je prijaznejša do okolja, prihrani pri stroških in je učinkovita. Epson je to zagotovil in naš dosežek so, poleg skupnih koristi, poslovne stranke, ki so se odločile za prehod z laserske na brizgalno tehnologijo.«

Leta 2008 je Epson razglasil svojo Okoljsko vizijo do leta 2050, izjavo o naših okoljskih ciljih do leta 2050. Od takrat se je svet spremenil. Globalna prizadevanja za doseganje družbene trajnosti se povečujejo, pri čemer je Organizacija združenih narodov sprejela cilje trajnostnega razvoja in Pariški sporazum, ki določa pot k razogljičenju. Epson je ob upoštevanju teh sprememb leta 2018 prenovil svojo vizijo in opredelil tri ukrepe, ki bi jih moralo sprejeti podjetje.

Marca 2021 je podjetje Epson dodatno prenovilo vizijo in določilo posebne cilje, ki odražajo močno predanost obravnavi glavnih družbenih vprašanj, kot sta razogljičenje in recikliranje virov.

Epson je določil ciljne točke za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov do leta 2030 v skladu s scenarijem omejitve dviga temperature za 1,5 °C iz Pariškega sporazuma in merili pobude za znanstveno utemeljene cilje (SBTi).

Ključni pogoji

Cilji za leto 2025

V sklopu naše podjetniške vizije za leto 2025 želimo prispevati k razvoju trajnostne družbe z uporabo učinkovitih, kompaktnih in natančnih tehnologij za zmanjšanje okoljskega vpliva izdelkov in storitev skozi njihovo celotno življenjsko dobo.

Velike korporacije, kot je Epson, so sposobne najhitrejše izvedbe sprememb glede na njihov doseg v vseh svetovnih dobavnih verigah in vpliv na uresničitev modela krožnega gospodarstva z razvojem izdelkov. Tudi v današnjem digitalnem svetu velja tiskalnik za ključno poslovno orodje 77 % zaposlenih v EU5². Raziskava potrjuje tudi boljše razumevanje, koncentracijo in nižje ravni stresa pri branju natisnjenega besedila v primerjavi z digitalnimi zasloni³. Naši brizgalni tiskalniki WorkForce Pro na primer porabijo do 96 % manj energije, proizvedejo do 94 % manj odpadkov in oddajajo do 92 % manj CO2 v primerljivi z laserskimi tiskalniki⁴.

Poleg izboljšanja zasnove in zmogljivosti obstoječih izdelkov je moral Epson ob upoštevanju načel krožnega gospodarstva začeti o svojem poslovanju razmišljati v novi luči. Začeli smo projekt krožnega gospodarstva, s katerim smo zagotovili, da se tak model razmišljanja odraža v našem podjetju in skupnosti, v kateri delamo, kot so denimo kartuše za tiskalnike, ki jih reciklirajo v podjetju Epson Telford, ter certifikacija tretjih oseb v naših procesih.

Nekateri naši dosedanji dosežki

Cilji

Pomen naših ciljev za Evropo

Epsonovo evropsko poročilo o trajnostnem razvoju z naslovom Zelena izbira poudarja zavezanost družbeni odgovornosti podjetja v celotnem podjetju. Poudarja korake na področju varčevanja z energijo, vodo in CO₂ v okviru Epsonove evropske organizacije, zavezanost trajnosti skozi celotno oskrbovalno verigo in proizvodnjo ter predanost pri ustvarjanju okolju prijaznih izdelkov, ki podjetjem omogočajo, da zmanjšajo svoj okoljski odtis.


Zgodovina okoljevarstvenih ukrepov

Epsonova zgodovina okoljskih projektov in politik se je začela s programom nadzora onesnaževanja, ki je uspešno potekal več kot štiri desetletja. Do konca 90. let je Epson svoje dosežke objavljal v vsakoletnem okoljskem poročilu. Od začetka novega tisočletja je Epson še dodatno razširil svoje dejavnosti in sodeluje pri projektih pogozdovanja, nadzora nad energijo in podobnih programih za doseganje ničelnih izpustov. V nadaljevanju preberite več o Epsonovih okoljskih mejnikih.

Usklajenost, sodelovanje in okoljske zaveze

Podjetje Epson je bilo ustanovljeno leta 1942 v mestu Suwa, ki se nahaja v bogatem naravnem okolju prefekture Nagano. Harmonično sožitje s skupnostmi, v katerih poslujemo, je že dolgo temelj podjetja, in tudi ko smo širili naše poslovanje po svetu, nismo nikoli opustili kulture spoštovanja okolja. To smo dokazali leta 1988, ko je Epson postal prvo podjetje na svetu, ki je objavilo, da bo iz svojega poslovanja odstranilo klorofluoroogljikovodike (CFC), ki povzročajo tanjšanje ozona.

1942 - 2010+

Gonilo tehnologije v družbi Epson je naša predanost družbi in okolju. V želji po zagotavljanju večje učinkovitosti se osredotočamo na pomembne stvari in odpravljamo nepotrebne. Na osnovi te filozofije se je družba Epson vedno trudila izpolnjevati trajnostne zahteve in tako bo tudi v bodoče.

Razmišljanje o življenjskem ciklu

Od prve skice do vstopa v postopek recikliranja: Vsi naši izdelki so razviti z mislijo na ekološko trajnosten življenjski cikel. To je ključna strategija razvoja naših ekoloških izdelkov, ki je nosilec naših prizadevanj za zmanjšanje negativnega vpliva na okolje za našimi vrati, to je v vaših domovih in pisarnah.

Postavljamo konkretne cilje glede okoljskih specifikacij, ki jih je treba doseči v fazi načrtovanja izdelkov. Uvedli smo tudi postopek načrtovanja za okolje (DfE), v katerem ocenjujemo, kako dobri smo bili v fazi načrtovanja in po njej.

Okoljsko upravljanje

Vsi imamo vlogo pri ustvarjanju boljše prihodnosti. Ker želi Epson postati trajnostno podjetje, posvečamo pozornost prav vsakemu vidiku naše organizacije – od najmanjše žarnice do največje tovarne.

Poslovne enote v Skupini Epson pripravijo okoljske akcijske načrte in izvajajo dejavnosti z uporabo sistema okoljskega upravljanja. Izvajamo notranje preglede, da preverimo rezultate glede na načrte in po potrebi sprejmemo popravne ukrepe.

Prizadevamo si doseči naslednje:

Nova perspektiva

Naša zaveza se ne konča pri izhodnih vratih Epsonovih proizvodnih obratov. Naša prizadevanja že vplivajo na vsakodnevne delovne navade naših strank in poslovnih partnerjev.

Slika »Zemlja, obsijana s soncem« © ESA/NASA

Izdelki

Epson je zavezan k razvoju okolju prijaznih izdelkov, kar pomeni, da se trajnost upošteva od zasnove do zaključka. Poleg okolju prijazne zasnove to pomeni tudi izločitev nevarnih snovi iz naše celotne ponudbe izdelkov.

Potencialni prihranki Epsonovi strank pri stroških za energijo in izpustih CO₂⁶

S prehodom na Epsonove poslovne brizgalne tiskalnike bi lahko naše stranke v dveh letih pri svojem računu za energijo prihranile do 65,7 milijona evrov in zmanjšale izpuste CO₂ za do 124 tisoč ton.\

Okoljsko ozaveščeni izdelki

Proizvodnja

Ekološka optimizacija naših proizvodnih procesov je eno od ključnih področij naših prizadevanj. Osredotočamo se zlasti na preprečevanje globalnega segrevanja, zmanjševanje izpustov in nadzor kemičnih snovi. Poleg tega si prizadevamo za ukrepe, kot je izboljšan transportni sistem, dobro premišljeno upravljanje z vodo in snovmi ter upravljanje okoljskih tveganj.

Okolje – v središču naših procesov

Podjetje Epson Telford je v ospredju okoljskih dejavnosti podjetja Seiko Epson in je bila prva tovarna v skupini, ki je prejela certifikat ISO14001.

Standard ISO 14001, ki ga podjetje izpolnjuje od leta 1996, zagotavlja okvir za upravljanje naših dejavnosti in izvajanje rednih revizij, da se zagotovi tako izvajanje kot tudi ohranitev izboljšav. Kultura nenehnih izboljšav je v ospredju vsega, kar počnemo.

Recikliranje izdelkov

Odgovorna in učinkovita obdelava naših izdelkov po koncu uporabne dobe je zelo pomembna.

Je tako pomembna, da smo strategijo recikliranja vključili že v [fazo načrtovanja](https://global.epson.com/SR/environment/lifecyclethinking/design.html) naših izdelkov. Vsi naši končni izdelki so skladni z [direktivo OEEO](https://www.epson.si/viewcon/corporatesite/cms/index/279) iz leta 2005. Za naš potrošni material, kot so kartuše, smo vzpostavili sistem [zbiranja](http://epson-recycling.cycleon.eu/), ki zagotavlja varno vračanje praznih kartuš podjetju Epson.

“Da bi ohranili dragocene okoljske vire in zmanjšali količino odpadkov, si prizadevamo zbrati in reciklirati čim več izdelkov in pisarniškega materiala.”

Ekološka skupnost

Menimo, da je zagotavljanje podpore in uveljavljanje naših strategij v globalni skupnosti naša dolžnost. Skupaj s strankami in poslovnimi partnerji razvijamo in sodelujemo v programih, ki spodbujajo ekološko razmišljanje in odgovornost na različnih področjih, kot so okolju prijazno korporativno državljanstvo, okolju prijazna tehnologija, okolju prijazne komunikacije ali izobraževanje o okoljevarstvenih ukrepih.

Okoljske informacije

Za izpolnitev naše družbene odgovornosti podjetij (CSR) si prizadevamo za reševanje okoljskih vprašanj z zagotavljanjem vrednosti, ki presegajo pričakovanja naših kupcev in družbe.

Izjava EU o skladnosti

Epsonova izjava o skladnosti je na voljo na spletu, poiskati pa jo je mogoče na podlagi vrste izdelka in samega izdelka.

¹ Neobnovljivi viri, kot so nafta in kovine

² 3639 odločevalcev s področja IT in zaposleni v Franciji, Nemčiji, Španiji, Italiji in Združenem kraljestvu, FTI Consulting, po naročilu podjetja Epson 2015

³ Wastlund, Reinikka, Norlander & Archer, 2005: http://www.radford.act.edu.au/storage/reading-on-screens-v-paper.pdf

⁴ Če želite razumeti te številke in kako lahko koristijo vašemu podjetju, obiščite spletno mesto www.epson.eu/maketheswitch.

⁵ Potrebna je manjša količina vode za vzdrževanje določene ravni vlažnosti znotraj sistema.

⁶ Izračunano na podlagi Epsonovih poslovnih brizgalnih tiskalnikov, prodanih v zadnjih dveh koledarskih letih (2016, 2017) na trgih EU6 za povprečno uporabo izdelkov v obdobju štirih let.
Metodologijo izračuna je potrdila organizacija TÜV Rheinland.

⁷ Za več informacij obiščite www.epson.eu/maketheswitch.

⁸ Tržni delež, ki temelji na prihodkih od industrijskih robotov SCARA, 2011–2016 (Vir: Fuji Keizai »2012–2017 Worldwide Robot Market and Future Outlook«)

⁹ V primerjavi z robotom Epson LS3 SCARA

¹⁰ Primerjava pri povezavi z Ethernetom (230 V)

¹¹ Ta izdelek prodaja družba Seiko Watch Corporation.

¹² V primerjavi z glavo ure (ohišjem) modelov iz serije 7X, ki so bili predstavljeni leta 2012.