Epson B2B - indeks trajnostnega delovnega okolja 2021

Prenos datoteke PDF

Uvod: trajnostno ukrepanje danes za rezultate v prihodnosti

Na začetku leta 2020 so se vodstva podjetij in njihovi zaposleni začeli zavedati učinkov številnih potovanj, prednosti dela na daljavo in vloge, ki bi jo lahko imela tehnologija pri zagotavljanju učinkovitejših in trajnostnih delovnih mest. Teh spoznanj sicer ni povzročila pandemija bolezni COVID, zagotovo pa jih je pospešila.

Zaprtje javnega življenja nam je omogočilo vpogled na drugačno prihodnost. Zaradi bistveno manjšega prometa se je izboljšala kakovost zraka in zmanjšalo onesnaževanje s hrupom. Tehnologija je omogočila delo na daljavo, zaradi česar se je zmanjšala energetska odvisnost podjetij in izboljšalo ravnovesje med poklicnim in zasebnim življenjem nekaterih zaposlenih. Spremenilo se je tudi vedenje kupcev in mnenja, kaj je trajnostno, tehnološko opremljeno podjetje.

V obdobju okrevanja, v katerega vstopamo, bo okoljska trajnost ključna za poslovni uspeh. Epsonov indeks trajnostnega delovnega okolja 2021 je prva v nizu primerjalnih študij, s katerimi lahko podjetja ocenijo in izmerijo svoj napredek v smeri trajnosti.

Verjamemo, da je vloga tehnologije pri oblikovanju trajnostnih podjetij ključnega pomena. Na podlagi tega smo se lotili proučevanja stališč in predpostavk drugih. V sodelovanju z raziskovalnim podjetjem B2B International smo anketirali več kot 4000 zaposlenih v 26 državah in celo sredi pandemije organizirali številne panelne razprave o trajnostnih pobudah. Rezultati so bili spodbudni. Na tem mestu vam predstavljamo ugotovitve raziskave, skupaj z analizo ključnih trendov in sporočili, ki lahko koristijo vsakemu podjetju.

Darren Phelps
podpredsednik oddelka prodaje poslovnim strankam v Epson Europe

3/4
zaposlenih se želi po koncu pandemije COVID bolj osredotočiti na okoljska in družbena vprašanja.
4/5
delodajalcev menijo, da se trajnostna vloga podjetij povečuje.

AMPAK

Samo
25% zaposlenih
in
29% delodajalcev
meni, da bo trajnost 100-odstotno vključena v njihove načrte za vrnitev na delovna mesta in okrevanje po pandemiji.

Zaposleni so bolj naklonjeni delu od doma kot delodajalci - 2-krat več zaposlenih kot delodajalcev si želi ohraniti pridobljeno prožnost dela.

 

Ni treba čakati na »veliko pobudo«. Podjetja lahko že DANES spremenijo vedenje in preprosto zamenjajo tehnologijo.

70% zaposlenih želi, da bi bila oprema za delo od doma trajno kakovostna, energetsko učinkovita ali da bi ustvarjala manj odpadkov.

Kultura države močno vpliva na to, kako se podjetja odzivajo na okoljska in družbena vprašanja.

2. Nacionalni vplivi na odnos do trajnosti

Kultura države ima pomembno vlogo z vidika okolja, vendar se podjetja lahko relativno preprosto rešijo stereotipov.

Na to, koliko se organizacije lahko ali se dejansko ukvarjajo z okoljskimi in družbenimi vprašanji, močno vplivajo vladna prizadevanja za trajnost in kultura države. Podjetja v državah z zgodovinsko močno trajnostno politiko v naši analizi morda ne kažejo velikih sprememb v svojih delovnih praksah, vendar je to skoraj zagotovo zato, ker v svoji organizaciji že imajo fleksibilno delovno silo, uporabljajo obnovljive materiale in so energetsko ozaveščeni.

Države z nižjim indeksom (Nordijske države, Balkanske države) so se že v preteklosti ukvarjale s temi vprašanji, druge, na primer na Bližnjem vzhodu, pa so si relativno nedavno začele prizadevati za doseganje trajnostnih ciljev. To pojasnjuje tudi visok indeks Grčije, čeprav je bila šele na 25. mestu po indeksu okoljske uspešnosti za leto 2020, V primerjavi z Nordijskimi državami, ki so na prvem, sedmem, osmem, devetem oziroma sedemnajstem mestu. Pomembno je vedeti, da je ta indeks posnetek odnosov ter pogledov posameznikov in podjetij, ne pa nacionalnih prizadevanj. Zanimivo je, da kljub skupnemu napredku ostajamo manj odločni v svojem vedenju, kar bi lahko pomenilo, da si premalo prizadevamo.

 

Komentar podjetja Epson:

V državah, kjer imajo zgodovino in sloves trajnosti, bi morali trgi skrbeti, da jih sloves ne bi vodil v samozadovoljstvo. V eni od družb, ki je po tradiciji okoljsko in družbeno ozaveščena, je v primerjavi z 48 % Grkov le 25 % zaposlenih ocenilo, da je trajnostno ravnanje pomembno. Grčija se sicer sooča s trajnostnimi izzivi, vendar si stalno prizadeva za spremembe.

Darren Phelps
podpredsednik oddelka prodaje poslovnim uporabnikom v Epson Europe

»Vlade, ki si prizadevajo za trajnost, postavljajo pred sektor elektronike nove velike izzive. Ponudniki se bodo morali potruditi, da bodo zadovoljili njihove potrebe, spremembe pa bodo vidne v celotni dobavni verigi.«

Susanne Baker,
pomočnica direktorja za podnebje, okolje in trajnost pri TECHUK

Zaposleni v državah, kjer imajo visoko razvito trajnostno delovanje, svoje okoljske in družbene vplive pogosto razvrščajo visoko v primerjavi s tistimi, ki tega nimajo:

A horizontal bar chart showing Nemčija at 33% and Baltik at 13%
Nemčija33%
Italija33%
Francija31%
Nizozemska31%
Španija30%
Belgija29%
Nordijske države29%
Bližnji vzhod28%
Združeno kraljestvo27%
Turčija25%
Srednja/Vzhodna Evropa18%
Grčija15%
Balkan15%
Baltik14%

»Prihodnje naložbe Evropske unije morajo biti povezane tudi z integriranimi cilji. Vesela sem, da podjetja vlagajo v trajnostne rešitve, a morda bi država morala podpirati trajnostne cilje in prispevati k njim.«

Lina Sabaitienė,
namestnica ministra za energijo Republike Litve
 

Po pandemiji COVID bodo vplivi na okolje in družbo bolj pomembni za poslovanje:

Večina zaposlenih

 1. Bližnji vzhod (94%)
 2. Turčija (90%)
 3. Grčija (79%)

Najmanj zaposlenih

 1. Nordijske države (47%)
 2. Balkan (41%)

Trajnost IN stroškovna učinkovitost gresta z roko v roki z opremo za delo od doma - lokalne kulture vplivajo na razpoloženje zaposlenih:

Najbolj zaželeno

 1. Grčija (54%) Trajna kakovost
 2. Nemčija (52%) Energetska učinkovitost
 3. Grčija (51%) Zmanjševanje odpadkov

Najmanj zaželeno

 1. Belgija (37%) Trajna kakovost
 2. Belgija (31%) Energetska učinkovitost
 3. Turčija (28%) Zmanjševanje odpadkov

Okoljska in družbena vprašanja so 100 % vključena v načrte za vrnitev na delovna mesta:

Najbolj verjetno

 1. Bližnji vzhod (40%)
 2. Nemčija (37%)

Najmanj verjetno

 1. Balkan (14%)
 2. Nordijske države (17%)

Naklonjenost delu od doma po pandemiji COVID narašča:

Najbolj naklonjeni

 1. Nizozemska (37%)
 2. Španija (35%)
 3. Belgija (34%)

Najmanj naklonjeni

 1. Balkan (24%)
 2. Bližnji vzhod (17%)
 3. Turčija (22%)

Podjetja, ki bodo najverjetneje dovolila kombinirano delo:

Nizozemska (24%), Španija (22%), Belgija (21%)

...in največja vrzel v pričakovanjih zaposlenih/delodajalcev glede kombiniranega dela:

Nemčija (-16%), Italija (-15%), Baltik (-15%), Balkan (-15%)

 

3: Izpolnitev pričakovanj strank in zaposlenih

Trajnost je zaposlenim v ponos in način uveljavljanja.

Vrnitev na delovna mesta in načrti za okrevanje po pandemiji COVID so nujni del poslovnega programa leta 2021. Vendar v zvezi s politikami, namenjenimi dobri praksi dela na daljavo, zaposleni menijo, da se ne dela dovolj na področju družbenih in okoljskih vprašanj.

Komentar podjetja Epson:

Zavzetost in zvestoba zaposlenih sta večji v podjetjih z jasno opredeljenimi trajnostnimi cilji, ki jih dejansko poskušajo doseči. Vendar pa veliko ljudi meni, da ima to svojo ceno. Ni nujno, da je res tako. Nadgradnja tehnologije pomaga podjetjem, da delujejo bolj učinkovito in tudi trajnostno.

Darren Phelps
podpredsednik oddelka prodaje poslovnim uporabnikom v Epson Europe
 

»Glavni poudarek bo na stabilizaciji financ podjetij in denarnega toka. Okolje in trajnost bosta v ozadju, dokler se ne bomo vrnili v stanje pred pandemijo COVID.« - Anonimni anketiranec, Baltske države, milenijec, strokovnjak, IT in tehnologija.

Jasno je, da morajo programi okrevanja upoštevati finančno stanje podjetja, dobro počutje zaposlenih in biti hkrati pozorni na trajnostne cilje.

Trajnost prinaša konkurenčno prednost in povečuje ugled blagovne znamke. V eni od študij je bilo 90 % trajnostno trženih izdelkov poslovno uspešnejših od običajnih konkurentov. Poleg tega se več kot 70 % zaposlenih raje odloči za delo v podjetju, ki ima dobro izdelan okoljski načrt.

75% zaposlenih želi, da bi se njihovo podjetje bolj osredotočalo na okoljska in družbena vprašanja

Regionalne razlike v prepričanju, da trajnost vpliva na poslovno uspešnost:

Najmočnejše prepričanje

 1. Grčija
 2. Bližnji vzhod

Najšibkejše prepričanje

 1. Nordijske države
 2. Baltik

Regionalne razlike v odnosu do okoljskih in družbenih vprašanj:

Največ pozornosti

 1. Turčija
 2. Bližnji vzhod
 3. Grčija

Najmanj pozornosti

 1. Nordijske države
 2. Baltik
 3. Belgija

Niso vsi prepričani, da podjetja pri odločitvah o nakupu tako zelo upoštevajo trajnost: »V večjih podjetjih ne vidim prizadevanj, da bi bila trajnost njihova prednostna naloga. Statistika je lahko zelo dobra, vendar stranke na podlagi tega ne kupujejo rešitev,«

Mark Moore,
generalni direktor podjetja iDoc Services, Združeno kraljestvo

78% vprašanih verjame, da trdne trajnostne zaveze vplivajo na to, kako stranke zaznavajo blagovno znamko in kako uspešna je blagovna znamka

 

Tisti, ki menijo, da je treba zeleno tehnologijo uporabiti za izboljšanje trajnostnega delovanja njihovega podjetja:

A horizontal bar chart showing Turkey at 73% and Nordijske države at 33%
Turčija73%
Bližnji vzhod62%
Grčija63%
Italija57%
Španija55%
Nemčija43%
Francija48%
Združeno kraljestvo48%
Balkan45%
Nizozemska35%
Srednja/Vzhodna Evropa45%
Belgija30%
Baltik32%
Nordijske države33%

»Zaradi tehnologije je komunikacija bolj dinamična, imamo učinkovitejša delovna orodja in manjšo količino odpadkov. Vendar mora biti povezana s kulturo in vrednotami posameznega podjetja. To je pot, ne cilj. Zato je tehnologija koristna le, če ekipi pomaga, da je bolj srečna, prilagodljiva in ciljno usmerjena.«

Marisa Tendero,
izvršna direktorica Noabrands, Španija

65% vprašanih meni, da bo trajnost po pandemiji COVID še pomembnejša

4: Ukrepi delodajalcev

Novi načini dela postavljajo nove zahteve glede infrastrukture delodajalcev.

Korak k bolj trajnostnemu delovanju podjetij je spreminjanje kulture. Podjetja se lahko odločajo o nakupu na podlagi trajnostne usmerjenosti, vendar je to le del rešitve. Trajnostno delovanje vključuje združevanje tehnološkega napredka s spremembami v vedenju. Vodstvo podjetja ima pri tem najpomembnejšo vlogo.

Študija, ki so jo izvedli na Harvard Business School, predvideva, da bo približno 16 % zaposlenih delalo na daljavo še dolgo po tem, ko nevarnosti pandemije ne bo več. Prehod na kombinirana delovna mesta pomeni, da morajo podjetja ponovno preučiti svoje infrastrukturne potrebe.

V celotnem podjetju morajo odločevalci skupaj preučiti povečano vlogo okoljskih in družbenih vplivov na svoje odločitve. Ker tehnologija omogoča toliko sprememb, ni presenetljivo, da smo v naši raziskavi ugotovili, da so tisti, ki imajo vodilno vlogo pri uvajanju sprememb, odločevalci na področju informacijske tehnologije.

 

Komentar podjetja Epson:

To je kratkoročni in dolgoročni izziv. Takoj po pandemiji bodo podjetja razmišljala, kako bi opremila svoje hibridne modele delovne sile. Dolgoročno bodo tehnološke inovacije opolnomočile kombinirana delovna mesta, kar bo prispevalo k trajnosti in učinkovitosti v prihodnosti.

Darren Phelps
podpredsednik oddelka prodaje poslovnim uporabnikom v Epson Europe

79% tistih, ki odločajo o IT, meni, da se vloga okoljskih in družbenih vprašanj v podjetju povečuje, In 75% vseh tistih, ki sprejemajo poslovne odločitve, pa vidi napredek.

Regionalne razlike v pomenu trajnosti za poslovanje po pandemiji COVID-19:

Najbolj pomembno

 1. Bližnji vzhod
 2. Turčija
 3. Grčija

Najmanj pomembno

 1. Baltik
 2. Nordijske države

Vendar manj kot polovica delodajalcev v primerjavi z zaposlenimi verjame, da bo zelena tehnologija na splošno izboljšala njihovo trajnost.

41% v primerjavi 83%

»Podjetja so med pandemijo spremenila svoj potek dela in večinoma bo ostalo tako tudi v prihodnje. Delo od doma spreminja tok izmenjave dokumentov in komunikacijo, tako da je iskanje najboljše tehnologije hkrati priložnost in izziv. Takšna tehnologija bo morala biti kompaktna, energetsko učinkovita, zanesljiva in manj zahtevna glede potrošnega materiala in servisiranja ter ne bo ustvarjala prevelike količine odpadkov.«

Cristian Chelu,
CHR Electronics Brașov, Romunija

Naklonjenost delu na daljavo

Zaposleni na Nizozemskem, v Španiji, Belgiji in Nemčiji so najbolj naklonjeni delu na daljavo.

Zaposleni na Bližnjem vzhodu, v Srednji/Vzhodni Evropi in Turčiji so manj naklonjeni delu na daljavo.

 

Zaposleni, ki menijo, da je njihov delodajalec v celoti vgradil trajnost v politiko vračanja na delo in okrevanje po pandemiji:

A horizontal bar chart showing the Bližnji vzhod at 40% and Balkan at 14%
Bližnji vzhod40%
Nemčija37%
Turčija34%
Italija33%
Združeno kraljestvo29%
Francija29%
Nizozemska25%
Španija21%
Belgija21%
Baltik21%
Srednja/Vzhodna Evropa20%
Grčija17%
Nordijske države17%
Balkan14%

Koronavirus je več kot 50% odločevalcev spodbudil, da namenijo več pozornosti okoljskim in družbenim vprašanjem.

Regionalne razlike pri prednostni obravnavi trajnostnih ciljev:

Najvišja prednost

 1. Nemčija
 2. Italija

Najnižja prednost

 1. Balkan
 2. Baltik
 3. Grčija
 

5: Vloga tehnologije

Zavzemanje za trajnost ni nujno zahtevna naloga.

Številna podjetja pri vprašanjih o trajnosti vidijo le »veliko sliko«: na primer sončne celice ali električni vozni park. To se jim zdi zahteven in predvsem drag izziv. V resnici obstaja veliko preprostejših trajnostnih »zamenjav«, ki lahko pomembno vplivajo na ekološki in finančni uspeh podjetja.

Komentar podjetja Epson:

Preprost prehod z laserskih tiskalnikov na Epsonove poslovne brizgalne tiskalnike lahko evropskim podjetjem prihrani toliko energije letno, da bi se lahko eno leto napajalo 800.000 električnih avtomobilov, zniža stroške za energijo za 152 milijonov evrov in zmanjša emisije CO2 za 410 milijonov kilogramov, kolikor bi jih običajno absorbiralo 19 milijonov dreves na leto. Poleg okoljskih koristi, ki jih prinašajo krajši čas vožnje in manjša porabe energije zaradi pogostega dela od doma, lahko podjetja sprejemajo še druge trajnostne odločitve, ki izboljšujejo njihov ogljični odtis in poslovne rezultate.

Darren Phelps
podpredsednik oddelka prodaje poslovnim uporabnikom v Epson Europe
 

Ena od možnosti je uporaba recikliranih materialov ali materialov z majhnim okoljskim vplivom. Lahko pa izberete trajno kakovosten izdelek z učinkovito porabo energije, ki ne ustvarja skorajda nič odpadkov. Osvetlitev lahko na primer predstavlja 20-50 % stroškov energije. Z zamenjavo starih žarnic z žarnicami LED in namestitvijo tipal je neko podjetje prihranilo 9400 funtov na leto in zmanjšalo emisije CO2 za 36 ton letno.

Spodbujanje trajnostnega vedenja, kot je tiskanje le po potrebi, je pomembno, ključnega pomena pa je tudi izbira najboljše tehnologije za potrebe podjetja. Tiskalniki predstavljajo približno 10 % porabe energije podjetja, zato je izbira takih, ki zagotavljajo kakovost in trajnost, ključnega pomena.

»Ugotoviti moramo, kako se elektrika in elektronika uvrščata v krožno gospodarstvo; v njem prenehamo ustvarjati potrošniške izdelke, ki jih po uporabi zavržemo, in ustvarjamo izdelke, ki so čim dlje v uporabi, jih lahko popravljamo in vzdržujemo ter imajo višjo raven energetske učinkovitosti.«

Susanne Baker,
pomočnica direktorja za podnebje, okolje in trajnost pri TECHUK

79% vodilnih v IT se zaveda pomena svojega okoljskega in družbenega vpliva

Iz naših anket je razvidno, da veliko zaposlenim še vedno ni jasno, kako lahko tehnologija izboljša njihov vpliv na okolje

»Upravljamo administrativne zadeve za večerne šole, zato so edina tehnologija, ki jo uporabljamo, naši delovni računalniki. Naše možnosti so zelo omejene.«

Nordijske države,
generacija »baby boom«, trženje, izobraževanje

16% zaposlenih pričakuje, da bodo pri svojem delu uporabljali več brezstične ali pametne tehnologije In 21% jih pričakuje, da bo manj uporabnikom na voljo več naprav

 

Najbolj verjamejo v spremembe pri uporabi naprav po pandemiji COVID:

A horizontal bar chart showing Turkey at 91% and Nordijske države at 30%
Bližnji vzhod91%
Španija84%
Turčija80%
Združeno kraljestvo76%
Italija74%
Francija70%
Belgija69%
Grčija68%
Nizozemska66%
Nemčija62%
Srednja/Vzhodna Evropa49%
Balkan42%
Nordijske države36%
Baltik30%

Najbolj verjamejo v spremembe pri uporabi naprav:

 1. IT in telekomunikacije
 2. strokovne in poslovne storitve
 3. gradnja in inženiring

Najmanj verjamejo v spremembe pri uporabi naprav:

 1. Zdravstvo
 2. vlada in javni sektor
 3. maloprodaja in logistika

Energetska učinkovitost, trajna kakovost in čim najmanj odpadkov so glavna trajnostna pričakovanja zaposlenih.

Največja pričakovanja:

 1. Grčija
 2. Nemčija

Najmanjša pričakovanja:

 1. Balkan
 2. Belgija

»Ljudje mislijo, da je vpliv trajnostne tehnologije majhen, a če bi vsak od nas naredil nekaj malega, bi bil učinek lahko velik.«

Cristian Popa, podjetje Expert Copy Service, Romunija

6: Vrnitev na delovna mesta

Varnost, učinkovitost in trajnost bodo imele v prihodnje velik vpliv na delovna mesta.

Po pandemiji COVID zaposleni brez dvoma gledajo drugače na svoje poklicno življenje. Videli so, da je mogoče izboljšati kakovost življenja, trajnostnega vedenja in ravnovesja med poklicnim in zasebnim življenjem. Te pozitivne dosežke si želijo ohraniti in še izboljšati.

Pri vseh dejstvih, ki so jih delodajalci proučili in vključili v svoje načrte za vrnitev delavcev na delovna mesta in okrevanje, se zdi, da okoljski in družbeni vidiki niso ravno na seznamu njihovih prednostnih nalog.

Zaposleni so bolj naklonjeni delu na daljavo kot podjetja, ki jih zaposlujejo. Če bodo delodajalci enostavno prezrli njihova pričakovanja, lahko to vodi do nezadovoljstva. Tisti pa, ki bodo lahko ohranili model dela na daljavo, se zavedajo potreb po tehnologiji za delo od doma, ki bo ustvarjena družbeno odgovorno. Navsezadnje zaposleni, kljub davčnim olajšavam in drugim pobudam, uporabljajo lastne, domače energetske vire.

 

Komentar podjetja Epson:

Zaposlenim je pomembna osebna varnost, zato bodo iskali pametnejše načine dela in skupno tehnologijo, ki bo omogočala interakcije brez dotika, kot so tiskanje na daljavo, servisiranje zunaj mesta uporabe ali uporaba magnetnih kartic pri napravah, ki jih uporablja več ljudi.

Darren Phelps
podpredsednik oddelka prodaje poslovnim uporabnikom v Epson Europe

Delodajalci so nekoliko bolj prepričani, da delujejo trajnostno, kot zaposleni:

25% zaposlenih v primerjavi z 29% delodajalcev meni, da so okoljevarstvene in družbene teme 100 % vključene v načrte za vrnitev na delovna mesta.

Zaposleni so več kot dvakrat bolj pripravljeni sprejeti delo na daljavo kot njihovi delodajalci:

28% zaposlenih
v primerjavi z
12% delodajalcev

»Zdravstvena kriza, ki jo je povzročila bolezen COVID, je pospešila obstoječe trende v naši družbi in razkrila priložnost za prehod na bolj produktiven, vključujoč in okolju prijazen gospodarski in družbeni model.«

Albert Carné,
direktor trajnostnega razvoja v podjetju Banc Sabadell, Španija
 

58% Več kot polovica (58%) zaposlenih, ki se vračajo na delovna mesta, pričakuje pregled skupne opreme

Icons of a lightbulb, a plug with leaves on the cable, and a tied bag with the recycling logo

Zaposleni, ki delajo na daljavo, želijo prispevati k trajnostnemu poslovanju:

70% jih meni, da je vsaj eden od dejavnikov (trajna kakovost, energetska učinkovitost, zmanjševanje količine odpadkov) pomemben pri tehnologiji dela od doma.

 

7: Razlike med generacijami in poslovna zrelost

V naslednjem desetletju bodo prevladovali mlajši zaposleni in stranke.

Starost ima velik vpliv na to, kako se podjetja odzivajo na trajnostni imperativ, vendar, kot kažejo naše raziskave, ni vse odvisno samo od starosti anketirancev. »Staro« se ponavadi bolj upira okoljskim in družbenim vprašanjem, medtem ko je »mlado« pogosto bolj dovzetno za ta vprašanja.

Komentar podjetja Epson:

Starejših demografskih kategorij ne smemo obravnavati kot »trajnostno nevzdržne«. Kljub ambivalentnosti do okoljskih in družbenih vprašanj so tako starejši zaposleni kot tudi zrelejša podjetja cenili dolgo življenjsko dobo izdelkov, energetsko učinkovitost in zmanjševanje odpadkov.

Darren Phelps
podpredsednik oddelka prodaje poslovnim uporabnikom v Epson Europe
 

»Vse več milenijcev, ki vodijo podjetja in postajajo nosilci poslovnih odločitev, jemlje trajnost zelo resno,« Mark Williams, direktor v podjetju BlueLeaf iz Združenega kraljestva.

Tako uveljavljena podjetja (stara več kot 10 let) kot podjetja generacije »baby boom« (stare 54 let in več) so okoljskim in družbenim vprašanjem posvečala malo pozornosti. Po drugi strani pa organizacije generacije Z (22 let) in milenijcev (22-37 let) ter zagonska podjetja očitno uvrščajo ta vprašanja med svoje prednostne naloge. To je pomembno, ker se te iste vrednote odražajo tudi pri mlajših potrošnikih.

»Vse več naših kupcev, zlasti mladih, ceni dejstvo, da imajo podjetja še drug namen in ne zgolj čisti ekonomski dobiček.« Elena Valderrábano, direktorica korporativne etike in trajnosti v podjetju Telefónica, Španija

Generacija Z je bolj kot drugi prepričana, da bodo po pandemiji COVID okoljska in družbena vprašanja postala bolj pomembna:

A vertical bar chart showing Gen Z (under 22) at 75% and Baby boomer (54+) at 55%
Generacija Z (mlajši od 22 let)76%
milenijci (23-37)71%
generacija X (38-53)61%
generacija »baby boom« (54+)55%

Zaključek

Pandemija koronavirusa je pospešila spremembe v poslovnem in potrošniškem vedenju ter pričakovanjih. Med glavno fazo izbruha so se podjetja osredotočala na finančne obremenitve, ki jih je povzročila pandemija. Ko pa so države začele načrtovati okrevanje, so prišla v ospredje tudi okoljska in družbena vprašanja.

V naši raziskavi smo odkrili, da zaposleni iz skoraj vseh anketiranih držav želijo, da bi se njihova podjetja osredotočila na pobude, ki dajejo prednost njihovi osebni blaginji pri vrnitvi na delo ter da bi se ustvarjale strukture, v katerih upoštevajo spreminjajoče se pristope k ravnovesju med poklicnim in zasebnim življenjem, in sicer na način, ki ohranja in celo izboljšuje okolje kot celoto.

Pomembno je, da vodilni poslovneži in odločevalci te spremembe vidijo kot priložnost za izboljšanje ponudbe in dojemanja blagovnih znamk svojega podjetja ter za doseganje stroškovne učinkovitosti, ki finančno koristi podjetju in ima hkrati pozitiven okoljski in družbeni vpliv. Trajnost je poslovno pomembno sredstvo in čas za ukrepanje je zdaj.

Priporočila iz Epsonovega indeksa trajnostnega delovnega okolja 2021

 • Pospešiti prehod na pametno tehnologijo, ki spodbuja naravno socialno distanco in produktivnost.
 • Uporabljati oddaljene diagnostične tehnologije za zmanjšanje pogostosti okvar opreme, izpadov, stroškov servisiranja in osebnih obiskov
 • Uporabljati tehnologije sodelovanja, ki omogočajo skupinam oddaljeno interakcijo brez podvajanja virov in učinkovitejše kombinirano delo
 • Izbirati tehnologijo, ki ustreza trajnostnemu pristopu »celotnega kroga«, kar vključuje proizvodnjo, porabo energije, robustnost (tj. trajno kakovost) in minimalno količino odpadkov.

Prenos datoteke PDF

 

»Sredi krize smo se morali preusmeriti na prednostni nalogi socialne in finančne stabilnosti. Toda zeleno okrevanje je tudi na dnevnem redu. Vrnilo se je in mislim, da je litovska poslovna skupnost bolj ozaveščena, odprta in bolj v koraku z družbo, kot bi si mislili.«

Karolina Semionovaitė,
vodja trajnostnega razvoja »Swedbank«, Litva

Vzpostavite stik z nami še danes

Če želite več informacij o programu, preprosto vnesite podatke spodaj in oglasil se vam bo Epsonov predstavnik.

IMATE KAKŠNE DODATNE ZAHTEVE?
Polja, označena z *, so obvezna.