Epson in okolje

Epson in okolje

Kot eno vodilnih podjetij na področju tiskanja in izdelave dokumentov menimo, da je naša dolžnost, da aktivno sodelujemo pri odgovornem upravljanju svojih globalnih virov. Z Epsonovimi okoljskimi pravilniki poskušamo reševati današnje izzive, da bi nam in našim otrokom zagotovili lepšo prihodnost.

Okoljska vizija 2050

Prvi in najpreprostejši korak je zmanjševanje izpusta CO2. Zdaj je že očitno, da je Zemljina zmogljivost prenašanja okoljskih obremenitev omejena. Družba Epson je jasno izrazila svoj namen doseči 90-odstotno zmanjšanje izpusta CO2 pri svojih izdelkih do leta 2050.

Več o tem

Cilji za leto 2025

Ciljev, ki smo jim zavezani, ni mogoče doseči v enem dnevu. Da bi bili kos zahtevni nalogi, je pomembno, da določimo vmesne cilje, ki vodijo k uspešni izpolnitvi naše vizije. Redno objavljamo še več podrobnosti in informacije o korakih, ki smo jih že naredili.

Več o tem

Zgodovina okoljevarstvenih ukrepov

Zgodovina projektov se je začela s programom nadzora onesnaževanja, ki je uspešno potekal več kot štiri desetletja. Do konca 90. let je družba Epson svoje dosežke objavljala v vsakoletnem okoljskem poročilu. Od začetka novega tisočletja je družba Epson še dodatno razširila obseg in je dejavna pri projektih vnovičnega pogozdovanja, nadzora nad energijo in podobnih programih ničelnega izpusta.

Več o tem

Izjava o globalnem okoljskem pozicioniranju

Naše sporočilo je preprosto in ga je zato mogoče razumeti po vsem svetu: “Boljši izdelki za boljšo prihodnost”. In vendar teh pet preprostih besed zajema vse naše zaveze, ki nam vsakodnevno dajejo moč, da naredimo vse, kar lahko naredimo za svoje stranke, poslovne partnerje in okolje.

Več o tem

Načelo celostnega življenjskega cikla

Od prve skice do vstopa v postopek recikliranja: Vsi naši izdelki so razviti z mislijo na ekološko trajnosten življenjski cikel. To je ključna strategija razvoja naših ekoloških izdelkov, ki je nosilec naših prizadevanj za zmanjšanje negativnega vpliva na okolje vaših domov in pisarn.

Več o tem

Nova perspektiva

Naša zaveza se ne konča pri izhodnih vratih Epsonovih proizvodnih obratov. Naša prizadevanja že vplivajo na vsakodnevne delovne navade naših strank in poslovnih partnerjev.

Več o tem

Izdelki

Vsi naši izdelki so zasnovani tako, da so skladni z ekološko trajnostnim življenjskim ciklom. Poleg okolju prijazne oblike in zagotavljanja vseh ekološko relevantnih podatkov pri vseh naših izdelkih to pomeni tudi izločitev nevarnih snovi iz celotne palete naših izdelkov.

Več o tem

Proizvodnja

Ekološka optimizacija naših proizvodnih procesov je eno od ključnih področij naših prizadevanj. Osredotočamo se zlasti na preprečevanje globalnega segrevanja, preprečevanje izpustov in nadzor kemičnih snovi. Poleg tega si prizadevamo za ukrepe, kot je izboljšan transportni sistem, dobro premišljeno upravljanje z vodo in snovmi ter potrjeno upravljanje okoljskih tveganj.

Več o tem

Recikliranje izdelkov

Odgovorna in učinkovita obdelava naših izdelkov po koncu uporabne dobe je zelo pomembna. Tako pomembna, da smo strategijo recikliranja vključili že v fazo načrtovanja. Vsi naši dokončani izdelki so skladni z direktivo OEEO iz leta 2005. Za svoje potrošne izdelke, kot so kartuše, smo ustanovili sistem zbiranja, ki zagotavlja varno vračanje praznih kartuš družbi Epson.

Več o tem

Ekološka skupnost

Menimo, da je zagotavljanje podpore in uveljavljanje naših strategij v globalni skupnosti naša dolžnost. Skupaj s strankami in poslovnimi partnerji razvijamo in izvajamo programe, ki spodbujajo ekološko razmišljanje in odgovornost na različnih področjih, kot so okolju prijazno korporativno državljanstvo, okolju prijazne tehnologije, okolju prijazna komunikacija ali okolju prijazno izobraževanje.

Več o tem

Okoljsko upravljanje

Vsa naša prizadevanja za predano ohranjanje okolja so globoko zakoreninjena v naši splošni filozofiji upravljanja. To je v skladu z družbeno željo zmanjšati negativne učinke na naše okolje. Družba Epson si je kot cilj zadala izpolnjevati to željo in zaščititi našo prihodnost. Uvedeni sistem okoljskega upravljanja in upravljanje okoljskih tveganj nam pomagata pri doseganju teh ciljev.

Več o tem

Okoljske informacije

Za izpolnitev naše družbene odgovornosti podjetij (CSR) si prizadevamo za reševanje okoljskih vprašanj z zagotavljanjem vrednosti, ki presegajo pričakovanja naših kupcev in družbe.

Več o tem