Izjava o varovanju zasebnosti

Osebni podatki, ki jih hrani družba Epson za promocije

Izdaja 1.0 17/05/2018 Draft 2

Pričujoča izjava podaja informacije o vaših osebnih podatkih, ki jih hrani družba Epson za promocije.

Družba Epson shranjuje (in bo v prihodnosti shranjevala):

  • osnovne podatke za stik, kot so vaše ime, e-poštni naslov in telefonska številka, ki jih podate, ko se registrirate za promocijo.

  • podatke o promociji, pri kateri sodelujete, vključno z dokazilom o vašem nakupu (v primeru takšne določbe pogojev).

  • podatke, zbrane iz lastnih sistemov družbe Epson, o vaši uporabi spletnih mest družbe Epson in o interakcijah družbe Epson z vami. To vključuje podatke, zbrane s piškotki¹ in drugimi podobnimi orodji.

»Epson« ('upravljavec' podatkov) je:

Epson Europe B.V. (Data Protection Administration)
Azie Building, Atlas Arena,
Hoogoorddreef 5,
1101BA Amsterdam Zuid,
The Netherlands.
E-mail: privacy@epson.eu

Namen obdelave osebnih podatkov o vas

(»obdelava« pomeni vse, kar družba Epson počne s podatki o vas, vključno z njihovim zbiranjem, hrambo, uporabo in razkritjem.)

Edini namen, za katerega bo družba Epson obdelovala vaše osebne podatke, je upravljanje promocije

Pravna podlaga za ta namen je, da je to potrebno za izvajanje pogodbe z vami.

Družba Epson bo hranila vaše osebne podatke še 3 mesece po zaključku upravljanja promocije. Nato bodo izbrisani, razen v kolikor obstaja pravna obveznost, da se jih ohrani za bančne ali davčne evidence. Po tem času se lahko nekateri podatki shranijo, vendar le v anonimizirani obliki oziroma v okviru arhiviranih evidenc.

Družba Epson uporablja tretje osebe za izvajanje nekaterih dejavnosti obdelave v njenem imenu. Nekateri ali vsi vaši osebni podatki se jim lahko razkrijejo, vendar lahko razkrite podatke uporabljajo le za namene, za katere družba Epson shranjuje vaše podatke in skladno z usmeritvami družbe Epson. Poleg tretjim obdelovalcem lahko družba Epson razkrije nekatere ali vse vaše osebne podatke:

  • Bankam ali drugim, ki se ukvarjajo z obravnavo plačil ali dostav, naslovljenih na vas.

Kot »posameznik, na katerega se nanašajo podatki«, imate zakonske pravice, da od družbe Epson zahtevate popravek in izbris osebnih podatkov ali prepoved obdelave, ki zadeva vas, oziroma da nasprotujete obdelavi, ter pravico do prenosljivosti podatkov in pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu.

Stik s pooblaščeno osebo družbe Epson za varstvo podatkov v Evropi lahko vzpostavite tako, da pišete na naslov »The EDPO, Epson Europe B.V. Azie Building, Atlas Arena, Hoogoorddreef 5, 1101BA Amsterdam Zuid, The Netherlands« ali pošljete e-pošto na: EDPO@epson.eu

Če se nahajate zunaj EU, bo družba Epson prenesla nekatere vaše osebne podatke osebju skupine Epson v zadevni regiji zunaj EU ter pogodbenikom v tej regiji, ki jih družba Epson uporablja za zagotavljanje storitev. Za to bodo veljala varovala, ki jih zahteva zakonodaja.

Ta izjava zadeva le podatke v zbirki podatkov družbe Epson o promocijah. Če družba Epson obdeluje podatke o vas v drugih evidencah, boste o tem obveščeni ločeno.

Podano skladno s členom 13 Splošne uredbe EU o varstvu podatkov

1 Piškotki so podatkovne datoteke, ki se namestijo na napravo, kadar se jo uporabi za obisk spletnega mesta. Ti piškotki se lahko uporabljajo za veliko namenov, vključno s sledenjem uporabnikovih prednostnih nastavitev in spletnimi stranmi, obiskanimi med uporabo storitve. S prednostnimi nastavitvami svojega brskalnika lahko onemogočite prednostne nastavitve piškotkov. Vendar pa nekatera spletna mesta družbe Epson morda ne delujejo pravilno ali pa obratujejo počasi, če onemogočite piškotke. Poleg tega se zavedajte, da v primeru, če se odločite blokirati piškotke, morda ne bo mogoče upoštevati nekaterih prednostnih nastavitev za oglaševanje.

Poleg tega se orodje Google Analytics družbe Google Inc. uporablja za zbiranje in analizo zgodovine rabe itd. Orodje Google Analytics uporablja prvoosebne piškotke za beleženje podatkov o vašem dostopu. Za pravilnik o zasebnosti družbe Google Inc. glejte pravilnik o zasebnosti orodja Google Analytics, ki ga uporablja ta storitev: http://www.google.com/policies/privacy/