Social Media Competitions - Terms and Conditions

Definicije

“Organizator" pomeni: **Epson Europe B.V **(v nadaljevanju Epson) s sedežem v Amsterdamu na Nizozemskem. Vso korespondenco naslovite na naslednji e-poštni naslov: ana_bajagic@epson.it

**"Udeleženec" **pomeni:
Vsaka oseba, stara 18 let ali več, ki v času promocije/nagradne igre prebiva v Sloveniji.

Zahteve za sodelovanje

 1. Za sodelovanje ni potreben nakup izdelka, vendar je potreben veljaven račun na družabnem omrežju.

 2. V nagradni igri lahko sodelujejo prebivalci Slovenije, ki so stari 16 ali več let.

 3. Zaposleni v podjetju organizatorja, njegovi matični družbi, hčerinskih družbah, povezanih družbah ali drugih strankah, ki so na kakršenkoli način vključeni v razvoj, organizacijo ali distribucijo te promocije, pa tudi ožja družina (zakonec, starši, bratje in sestre, otroci) in člani gospodinjstva vsakega zaposlenega in/ali sodelavca niso upravičeni do sodelovanja v tej promociji/nagradni igri.

 4. Sodelovanje prek agentov ali tretjih oseb ni dovoljeno.

Promocija/nagradna igra

 1. Udeleženci bodo imeli priložnost, da se udeležijo nagradne igre za osvojitev nagrade.

 2. Zmagovalec bo o tem obveščen prek uporabniškega računa, s katerim je sodeloval v promociji/nagradni igri, v 24 urah po izbiri zmagovalca. Zmagovalec se mora odzvati na vsako sporočilo in prevzeti nagrado v 14 dneh po pošiljanju obvestila. Če po tem času nagrada ne bo prevzeta, bo zastarala in si organizator pridržuje pravico, da neprevzeto nagrado ponudi nadomestnemu zmagovalcu, izbranemu v skladu s temi pogoji.

 3. Nagrada bo nagrajencu odposlana v roku 28 dni od zaključka promocije/nagradne igre.

 4. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za prijave, ki so nepopolne ali iz kakršnega koli razloga ne pridejo do organizatorja do zahtevanega zaključnega datuma in ure. Dokazilo o pošiljanju ne bo obravnavano kot dokazilo o prejemu.

 5. Nagrade niso prenosljive in jih ni mogoče izplačati v denarju.

 6. Organizator si pridržuje pravico, da preveri upravičenost vseh udeležencev in lahko po lastni presoji diskvalificira vsakega udeleženca, ki ne izpolnjuje pogojev.

 7. Nagrade so odvisne od razpoložljivosti. V primeru nepredvidenih okoliščin si organizator pridržuje pravico (a) nadomestiti nagrade v celoti ali delno v enakovredni ali večji vrednosti in (b) v izjemnih okoliščinah spremeniti ali zaključiti promocijo brez predhodnega obvestila.

 8. Prijave ne smejo vsebovati gradiva, ki krši ali zlorablja tuje pravice, vključno, vendar ne omejeno na zasebnost, objavo ali pravice intelektualne lastnine, ali ki pomeni kršitev avtorskih pravic.

 9. Prijave ne smejo vsebovati blagovnih znamk ali registriranih blagovnih znamk, razen blagovnih znamk organizatorja.

 10. Prispevki ne smejo vsebovati neprimernega, nespodobnega, nasilnega, sovražnega, deliktnega, obrekljivega, obrekovalnega ali klevetniškega gradiva.

 11. Prispevki ne smejo vsebovati gradiva, ki promovira fanatizem, rasizem, sovraštvo ali škodovanje kateri koli skupini ali posamezniku ali spodbuja diskriminacijo na podlagi rase, spola, vere, narodnosti, invalidnosti, spolne usmerjenosti ali starosti.

 12. Prijave ne smejo vsebovati gradiva, ki je nezakonito, krši zakone ali druge predpise, v katerih je vnos ustvarjen.

Obveznosti

 1. Udeleženci poskrbijo, da njihovi prispevki ne kršijo osebnih ali drugih pravic tretjih oseb. Organizator ni odgovoren za morebitne kršitve s strani udeležencev.

 2. Vsak udeleženec potrdi, da so osebe, upodobljene v prispevku, dale dovoljenje za vključitev svojega imena in/ali profila na družabnem omrežju na druge Epsonove kanale in platforme družbenih omrežij.

 3. Organizator bo uporabil vse podatke, ki jih bodo poslali udeleženci, zgolj za namene promocije/nagradne igre, razen če ni drugače določeno. S sodelovanjem v tej promociji/nagradni igri vsi udeleženci soglašajo, da organizator za namene upravljanja te promocije uporablja njihove osebne podatke, vključno z izmenjavo svojega imena in/ali ustreznega ravnanja z družabnimi omrežji z drugimi udeleženci, če osvojijo nagrado, in vse druge namene, v katere je udeleženec privolil. Imena dobitnikov bodo lahko objavljena na spletnem mestu Epson in na digitalnih kanalih, v družabnih omrežjih, ko bodo vsi zmagovalci kontaktirani in obveščeni. Vsi prejemniki nagrad bodo obveščeni glede na njihove objave prek družabnih omrežij, s katerimi so prej sodelovali v nagradni igri. Za več informacij o tem, kako Epson ravna z vašimi osebnimi podatki, preberite Epsonovo izjavo glede zasebnosti.

 4. Kadar nagrada predstavlja obdavčljivo ugodnost, je davčna obveznost obveznost prejemnika.

 5. Ta promocija/nagradna igra ni na noben način sponzorirana, podprta ali upravljana s strani družabnega omrežja ali povezana z njim. Potrjujete, da so vse informacije, ki jih pošljete za vstop v to promocijo/nagradno igro, posredovane organizatorju in ne upravitelju družabnega omrežja, in se strinjate, da družabno omrežje na noben način ne bo odgovorno v zvezi s to promocijo. Strinjate se s popolno sprostitvijo odgovornosti za družabno omrežje.

 6. Zmagovalci se strinjajo, da bodo njihova imena uporabljena v reklami.

 7. Te pogoje urejajo zakoni v Sloveniji.

 8. Epson si pridržuje pravico do preklica ali spremembe nagradne igre in teh pogojev brez predhodnega obvestila v primeru katastrofe, vojne, civilnih ali vojaških motenj, božjega dejanja ali kakršne koli dejanske ali predvidene kršitve katere koli veljavne zakonodaje ali predpisa ali katerega koli drugega dogodka zunaj Epsonovega nadzora. O vseh drugih spremembah natečaja bo Epson udeležence čim prej obvestil prek družabnega omrežja.

 9. S sodelovanjem v tej promociji/nagradni igri se udeleženci strinjajo, da jih zavezujejo ti pogoji

Organizator je družba Epson Europe B.V. (imenovana tudi Epson) s sedežem v Amsterdamu na Nizozemskem. Vso korespondenco naslovite na naslednji e-poštni naslov: ana_bajagic@epson.it